İstanbulSeksPartner.com | AnkaraSeksPartner.com | İzmirSeksPartner.com | BursaSeksPartner.com | AdanaSeksPartner.com | AntalyaSeksPartner.com | EskisehirSeksPartner.com | İzmitSeksPartner.com | MersinSeksPartner.com | MuglaSeksPartner.com
Bu site 18 yaşından büyükler içindir.

Değerli ziyaretçimiz,

partnerimol.org adresindeki internet sitesine Üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun. Sitemize üye olan herkes, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunu beyan eder ve ÜYELIK SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM MADDELERI KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELIR.

partnerimol.org İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi: partnerimol.org


Siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: partnerimol.org adresinde yayın yapan internet sitesi.

Üye: partnerimol.org/uye-ol.php adresinde yer alan formu doldurmuş, " Kaydet butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Gold üye: partnerimol.org adreslerindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Gold üyeliğe yükseltmiş ve Gold üye haklarına sahip olmuş üye.

Üye profili: partnerimol.org adresinde Üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Benim hakkımda, Aradığım kişi hakkında başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel tanıtım sayfası.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin partnerimol.org tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin partnerimol.org tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, üyeliği süresince, partnerimol.org hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Gün, Ay, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 3. Üye, partnerimol.org'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple partnerimol.org'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 4. Üyelerin, site aracılığıyla partnerimol.org tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan partnerimol.org'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. partnerimol.org, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 6. Üye tarafından oluşturulan üye profili, partnerimol.org tarafından onaylandıktan sonra sitede görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; partnerimol.org'in üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 7. Üyeler, partnerimol.org'in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı partnerimol.org doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 8. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
 9. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı partnerimol.org'in belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye siteye partnerimol.org'in belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
 10. Her üye, partnerimol.org ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla partnerimol.org ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı partnerimol.org doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 11. Üye, sitenin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair tüm kayıtlar veritabanından silinir.
 12. Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

4.2. partnerimol.org'in Hak ve Yükümlülükleri

 1. partnerimol.org, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. partnerimol.org bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, partnerimol.org'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. partnerimol.org tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat partnerimol.org tarafından yapabilir. partnerimol.org tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında partnerimol.org'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. partnerimol.org, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 4. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, Popüler Üyeler arasında yer alabilir.Popüler Üyeler ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. Popüler Üyeler arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini [email protected] adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Popüler Üye" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.
 5. partnerimol.org, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve partnerimol.org tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; partnerimol.org bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 6. Teknik sorunlardan Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan partnerimol.org sorumlu tutulamaz.
 7. Sitede yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal partnerimol.org'in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Gold üyelik

 1. partnerimol.org, sitede standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan gold üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Gold üyeliğin ücreti tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan partnerimol.org sorumlu değildir.
 2. Gold Üyeler işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Gold üyelere ücret iadesi yapılmaz. Gold Üyenin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi Gold Üyelik de sona erir.

  6. Diğer Hükümler

  6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

  1. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (partnerimol.org'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) partnerimol.org'e aittir ve/veya partnerimol.org tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve partnerimol.org'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının partnerimol.org'in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı partnerimol.org'ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler partnerimol.org'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
  2. partnerimol.org'in; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve partnerimol.org'in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, partnerimol.org ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

  6.2. Sözleşme Değişiklikleri

  partnerimol.org, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  6.3. Mucbir Sebepler

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, partnerimol.org işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, partnerimol.org için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için partnerimol.org'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve partnerimol.org'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  6.5. Sözleşmenin Feshi

  İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

  partnerimol.org, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle partnerimol.org'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Yardıma ihtiyacınız var mı? Destek ekibine ulaşmak için tıklayın.
Arama
Sistemdekiler
Kullanıcı adı arama
Hızlı arama
Detaylı arama
Favori listem
Yasaklı listem
Beni favorilerine ekleyenler
Beni yasaklayanlar
Profil
Profil düzeni
Profilime bakanlar
Aradığım kişi hakkında
Yaşam tarzım hakkında
Şifremi değiştir
Üyeliğimi sil
Mesaj
Gelen mesajlar
Gönderilen mesajlar
Göz kırpmaları
Hediyeler
Diğer
Yardım
Üyelik sözleşmesi
Gizlilik politikası
Gold üye olun